#WiWeter voor Scholen

Het STEM-actieplan is ons niet vreemd. Daarom voorziet WiWeTeR ook in (na)vorming van leerkrachten en ondersteuning van scholen. We gaan hierbij expliciet voor een ‘lerend netwerk’ waarbij expertise en inhoud gedeeld worden.

Ondersteuning van scholen die een STEM-richting aanbieden.

In Vlaanderen zijn reeds enkele scholen met een specifieke STEM-richting in het ASO. Deze richt zich tot leerlingen met een groot abstractievermogen, waarbij wetenschap en techniek binnen de leefwereld voor de nodige intellectuele uitdaging en intrinsieke motivatie kunnen zorgen. De richting start in het eerste jaar van het SO en is gelijkaardig aan de richting Latijn, waarbij de uren Latijn vervangen worden door programmeren, wetenschappelijk onderzoek, engineering,... WiWeTeR staat scholen - in het kader van nascholing op vraag - bij in de inhoudelijke en didactische opbouw van deze unieke richting. Hierbij kunnen we samen een leerlijn over de verschillende graden uittekenen, gepaste inhouden selecteren, STEM-leerkrachten opleiden, informatie uitwisselen,...

...